kinderparticipatie

Kinderen leggen vinger op de zere plek: meer geld tegen armoede en een onveilig thuis

Kinderen leggen vinger op de zere plek: meer geld tegen armoede en een onveilig thuis

Meer dan 1.200 kinderen hebben de afgelopen maanden meegedacht over de vraag waar het geld van de Kinderportemonnee, een uniek fonds van Kinderpostzegels, naartoe moet gaan. Hun antwoord: kinderen die in armoede leven of een onveilig thuis hebben, moeten meer hulp krijgen.

Als kinderen zelf mogen bepalen welke kinderen extra hulp nodig hebben en waar het geld naartoe gaat dat Kinderpostzegels ophaalt – wat zou dat dan zijn? Dat is de gedachte achter de Kinderportemonnee, een speciaal fonds van Kinderpostzegels, opgericht in 2023, waarvoor kinderen zelf een bestemming mogen kiezen. De afgelopen maanden deden ruim 1.200 leerlingen uit 60 groepen 7 en 8 in het regulier en speciaal basisonderwijs mee aan de speciale Kinderportemonnee-workshops. Er werd gebrainstormd, gediscussieerd én gestemd waaraan het geld van de Kinderportemonnee moet worden besteed.

Kinderen kiezen voor de thema's armoede en veiligheid thuis

Kinderen vinden armoede veruit het belangrijkste thema. Bijna de helft (49,1%) wil dat kinderen die te maken hebben met armoede meer hulp en ondersteuning krijgen. "Als je te weinig geld hebt, kan je niet alles doen, en dat vind ik oneerlijk", vat een van de deelnemers het samen.

Daarop volgt het thema (on)veiligheid thuis met 29,1%. "Thuis is de plek waar je veilig moet zijn. Als dat niet zo is, is dat heel erg" schrijft een van de kinderen. De overige stemmen zijn nagenoeg gelijk verdeeld over de thema’s eenzaamheid (6,5%), niet kunnen meedoen (5,5%) en je ongelukkig voelen (9,9%).

De kinderen zijn overigens van mening dat alles met elkaar samenhangt. Logisch dat je je eenzaam voelt als het thuis niet fijn is. En natuurlijk kun je niet meedoen als je ouders weinig geld hebben. "Als je iemand helpt met het ene, zal het ook beter gaan met het andere", concluderen de kinderen.

850.000 euro om te verdelen

De Kinderportemonnee is momenteel gevuld met 850.000 euro. Sofie Vriends, directeur van Kinderpostzegels: “We gaan deze zomer aan de slag om projectpartners te vinden bij de gekozen thema’s. Daarbij letten we erop dat de projecten impact maken voor zoveel mogelijk kinderen. Vervolgens verdelen we het geld zoals de kinderen dat bepaald hebben. Zodra we daar meer over kunnen vertellen, maken we dat natuurlijk bekend via onze kanalen.”

"Ik zou willen dat er meer geluiddichte kamers zijn, zodat kinderen geen ruzies horen"

De stem van kinderen is voor Kinderpostzegels ontzettend belangrijk, vervolgt Sofie. “Sterker nog: het is een recht van kinderen om mee te beslissen over zaken die hen aangaan. Met de Kinderportemonnee geven we daar heel concreet invulling aan. Onze aanpak is uniek. Geen enkel ander goed doel laat kinderen op deze manier meebeslissen - daar ben ik heel trots op! Ook ben ik enorm onder de indruk geraakt van de toewijding en het enthousiasme waarmee kinderen hebben meegedaan aan de workshops en zo hun recht op participatie hebben uitgeoefend. Heel hartelijk bedankt iedereen!”

"Voor ieder kind een mens met wie je kunt praten, maar die niks doorverteld"

Regionaal en internationaal vervolg

Dit jaar was er voor het eerst ook een regionale variant van de Kinderportemonnee. Fonds 1818, een stichting uit Den Haag, heeft de Kinderportemonnee gevuld met 300.000 euro. Dit is speciaal om kinderen in de regio’s Haaglanden en Bollenstreek te helpen. Sofie: “Een mooi initiatief dat het komende jaar hopelijk navolging vindt in andere regio’s. Daarnaast gaan we de Kinderportemonnee ook internationaal uitrollen naar de landen waar we werkzaam zijn, te beginnen in West-Afrika en India. Ik zie ernaar uit om onze unieke aanpak zo nóg groter te maken.”

Samen geven we kinderen superkracht

al 100 jaar