kinderparticipatie

Kinderen willen inspraak in kabinetsformatie omdat zij zich zorgen maken over Nederland

Kinderen willen inspraak in kabinetsformatie omdat zij zich zorgen maken over Nederland

Landelijk onderzoek onder 8 t/m 14- jarigen

Op dinsdag 9 januari presenteerden Kinderpostzegels, Stichting het Gehandicapte Kind en Jantje Beton de uitkomsten van een groot landelijk onderzoek onder kinderen in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar. De organisaties vroegen kinderen middels een vragenlijst wat zij belangrijk vinden in Nederland. En wat er volgens hen beter kan of beter moet. Tien kinderen overhandigden persoonlijk de uitkomsten van het onderzoek aan politici, waaronder Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt en Vicky Maijer, Tweede Kamerlid voor de PVV. Feline (13 jaar), kinderambassadeur van Stichting het Gehandicapte Kind: “Kinderen willen vooral dat er meer naar hen wordt geluisterd.”

Drie op de vier kinderen heeft zorgen over Nederland

Bijna 600 kinderen deden mee aan het landelijke onderzoek, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Qrius, gespecialiseerd in onderzoek onder kinderen en jongeren. En tien kinderen voerden een debat over de Nederlandse politiek, dat werd vastgelegd in een filmpje. Beiden werden gepresenteerd aan politici en pers in Den Haag als een kinderregeerakkoord. De uitkomsten zijn duidelijk en schokkend tegelijk. 75% van de Nederlandse kinderen maakt zich zorgen over wat er in Nederland gebeurt. Belangrijkste onderwerpen volgens kinderen zijn minder oorlog in de wereld, terugdringen van armoede in Nederland en zorgen dat mensen gezond en gelukkig leven. 90% van de kinderen vindt dat politici ervoor moeten zorgen dat geen enkel kind wordt buitengesloten of gediscrimineerd. 93% van de kinderen vindt het belangrijk dat álle kinderen kunnen buitenspelen!

Landelijk nog geen enkele inspraak

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 90% van alle kinderen in Nederland vindt dat politici meer naar kinderen moeten luisteren. Zij willen in gesprek over de rechten, wensen en zorgen van de Nederlandse jeugd. Op 22 november 2023 stemden Nederlanders voor een nieuwe Tweede Kamer die de toekomst van het land gaat bepalen. Nederland staat voor grote vraagstukken. Daarom is het van cruciaal belang de stem van kinderen te laten doorklinken in het formatieproces en de vorming van een nieuw regeerakkoord. Het ontbreekt momenteel echter aan elke vorm van kinderparticipatie op landelijk niveau. Terwijl in meer dan 25% van de Nederlandse gemeenten kinderen wel een stem hebben, bijvoorbeeld als kinderburgemeester, kinderwethouder en in kindergemeenteraden. Zij brengen vraagstukken naar voren die voor hen van groot belang zijn. Dit bewijst dat kinderen niet alleen de toekomst zijn, maar juist ook nu bijdragen aan een rechtvaardiger en eerlijker Nederland. Daarom dit onderzoek.

Buitenspeler (kinderambassadeur) Jantje Beton: “Volwassenen doen altijd zo moeilijk. Ze kunnen echt veel van kinderen leren. Als wij in een middag afspraken met elkaar kunnen maken, dan moeten zij dat toch ook kunnen." Het onderzoek heeft ook tips opgeleverd voor politici om beter samen te werken. Een van de uitspraken: “Je eigen ego opzijzetten en zorgen dat het beste voor Nederland wordt gedaan. Ze moeten Nederland dienen en niet zichzelf. Hier hebben we het op school over gehad.”

Hoogste tijd voor verandering

De initiatiefnemers van dit onderzoek, Stichting het Gehandicapte Kind, Jantje Beton en Kinderpostzegels, vinden dat het hoog tijd is voor verandering. Zij doen een dringende oproep aan informateur Ronald Plasterk, de vertegenwoordigers van de formerende partijen BBB, NSC, VVD en PVV en alle andere politici om de rechten van kinderen een significante rol te laten spelen in het huidige formatieproces en de komende regeerperiode. Dave Ensberg-Kleijkers, directeur Jantje Beton: “Kinderen vormen de toekomst van ons land. Zij maken zich bovendien grote zorgen over allerlei maatschappelijke thema’s zoals oorlog, armoede en inclusie. Het nieuwe regeerakkoord hoort er niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen te zijn. Wij geloven dat het betrekken van kinderen in dit proces niet alleen recht doet aan hun positie in de samenleving, maar ook bijdraagt aan een meer inclusief en toekomstgericht regeerakkoord.”

Bekijk hier het Kinderregeerakkoord

Samen geven we kinderen superkracht

al 100 jaar