gelijke kansen voor alle kinderen!

Kinderpostzegels versterkt al 100 jaar de veerkracht van kinderen. Onze projectpartners zijn daarbij onmisbaar. Samen met hen zorgen we ervoor dat kinderen een stevig vangnet hebben. Een veilige plek. Steun in de omgeving. En samen helpen we kinderen sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze steviger in hun schoenen staan. Thuis, op school en daarbuiten. Dankzij onze projectpartners kunnen we ieder kind precies geven wat het nodig heeft.

Veilige plek

Ieder kind heeft een veilige plek nodig. Een plek waar je jezelf kunt zijn en waar je tot rust komt. Want alleen vanuit die stevige basis kan een kind zichzelf ontwikkelen. Een veilige plek geeft een kind superkracht. 

Liefdevolle aandacht

Ieder kind heeft liefdevolle aandacht nodig. Iemand die jou ziet en hoort, iemand met wie je kunt praten en waarmee je leuke dingen kunt doen. Want alleen dan kan een kind veerkrachtig zijn. Liefdevolle aandacht geeft een kind superkracht.

Blij naar school

Ieder kind moet blij naar school kunnen gaan en heeft sport, spel en schoolspullen nodig om te kunnen meedoen met leeftijdgenoten. Want alleen dan kan een kind veerkrachtig zijn. Blij naar school gaan geeft een kind superkracht.

unieke kinderparticipatie

De Kinderportemonnee

Een speciaal fonds van Kinderpostzegels waarvoor kinderen zelf een bestemming mogen kiezen. Met dit unieke initiatief denken kinderen niet alleen mee. Maar beslissen ze ook waar het geld van Kinderpostzegels naartoe gaat.

Projecten in de spotlights

Een stabiel thuis voorpleegkinderen

In Nederland verblijven jaarlijks zo'n 23.000 kinderen in een pleeggezin omdat ze (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Helaas is er een tekort aan pleeggezinnen én stoppen veel pleegouders voortijdig, waardoor kinderen keer op keer worden doorgeplaatst.

Om dit te voorkomen haalden wij in 2021 Mockingbird naar Nederland.

Vol zelfvertrouwennaar school

Soms loopt het, om wat voor reden dan ook, niet lekker op school en komt er bij een kind niet uit wat erin zit. Dat kan leiden tot weinig zelfvertrouwen en gebrek aan motivatie. Dan is school helemaal niet leuk.

Dat willen we veranderen!

Een warm netwerk

Teveel kinderen in Nederland groeien op met een gebrek aan aandacht, geld, perspectief of zelfs liefde. Als kinderen het gevoel hebben er niet toe te doen, daalt hun eigenwaarde, hun zelfvertrouwen en de motivatie er iets van te maken. Want wat heeft het voor zin, waarom zouden ze?

Een warm netwerk waar kinderen terecht kunnen en zichzelf mogen zijn kan een wereld van verschil maken.

Onze projectpartners

Veilige plek

Ieder kind heeft een veilige plek nodig. Een plek waar je jezelf kunt zijn en waar je tot rust komt. Want alleen vanuit die stevige basis kan een kind zichzelf ontwikkelen. Een veilige plek geeft een kind superkracht. 

Samen met deze projectpartners zorgen we voor een veilige plek voor ieder kind:

liefdevolle aandacht

Ieder kind heeft liefdevolle aandacht nodig. Iemand die jou ziet en hoort, iemand met wie je kunt praten en leuke dingen doen. Want alleen dan kan een kind veerkrachtig zijn. Liefdevolle aandacht geeft een kind superkracht.

Samen met deze projectpartners zorgen we voor een veilige plek voor ieder kind: 

Blij naar school

Ieder kind moet blij naar school kunnen gaan en heeft sport, spel en schoolspullen nodig om te kunnen meedoen met leeftijdgenoten. Want alleen dan kan een kind veerkrachtig zijn. Blij naar school gaan geeft een kind superkracht.

Samen met deze projectpartners zorgen we dat ieder kind blij naar school kan: 

Samen geven we kinderen superkracht

al 100 jaar

Heading

0

54.343.587.387.385

blaat

joejoe

0

blaat