Fonds op naam

Bepaal zelf het doel, via een fonds op naam.

Een fonds op naam is een heel persoonlijke manier om de projecten van Stichting Kinderpostzegels substantieel te steunen. U bepaalt zelf het doel en de naam van het fonds en Kinderpostzegels rapporteert elk jaar waaraan het geld is besteed. Zowel particulieren, stichtingen als bedrijven kunnen zo'n fonds oprichten, onder de paraplu van Kinderpostzegels. U doet dat bij leven via een schenking bij notariële akte of door een beschikking in uw testament.

Als houder van een fonds op naam overlegt u vooraf met Kinderpostzegels wat het doel van de activiteiten zal zijn. Ook overlegt u over de frequentie en omvang van de uitkeringen. U profiteert hierdoor van de kennis en ervaring die bij Kinderpostzegels aanwezig is, zonder belast te zijn met organisatorische en administratieve kwesties.

De voordelen van een fonds op naam:

 • U draagt heel persoonlijk en langdurig bij aan veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen
 • U bepaalt zelf de naam, het doel en de looptijd van uw fonds
 • Uw schenking is volledig fiscaal aftrekbaar
 • Kinderpostzegels rapporteert jaarlijks over de resultaten en noemt uw fonds desgewenst in het jaarverslag
 • U heeft geen organisatorische en administratieve rompslomp.

Uw eigen fonds op naam in een paar stappen:

 • Bedenk welk thema of land uw interesse heeft
 • Bepaal wat u wilt bereiken met uw fonds op naam
 • Bedenk een naam voor uw fonds
 • Bepaal de looptijd (minimaal vijf jaar) en het bedrag dat u wilt schenken (minimaal totaal € 50.000)
 • Overleg uw ideeën met Kinderpostzegels
 • Bepaal welk deel van het vermogen jaarlijks vrij komt voor gebruik.

meer informatie?

Neem dan contact op met Elfi Josemans, telefoon 06-52833578.