liefdevolle aandacht

Kinderrechtencollectief

Kinderbelang op de eerste plaats

Kinderen zijn voor hun ontwikkeling afhankelijk van de liefde, zorg en aandacht van volwassenen. De volwassenen zijn verantwoordelijk en moeten weten dat ze in een aantal basisbehoeften moeten voorzien bij de opvoeding. Vaak gaat dat goed, maar helaas niet altijd. Daarom is het belangrijk dat de kinderrechten zijn vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag.

Veilig opgroeien en ontwikkelingskansen

In dat verdrag staan afspraken over hoe we met kinderen moeten omgaan. Ze gaan over het leven thuis en op school, over wat ouders voor hun kinderen moeten doen en waar de overheid voor moet zorgen. Maar ook over gevaren waar kinderen tegen beschermd moet worden, zoals verwaarlozing, mishandeling en oorlog.

Wat doen wij?

Wij zijn lid van het Kinderrechtencollectief. We komen op voor de rechten van kinderen in Nederland. Dat doen we samen met Defence for Children, de Nationale Jeugdraad, UNICEF Nederland, Save the Children en Terre des Hommes. We geven voorlichting over kinderrechten, we adviseren de Nederlandse regering en we rapporteren aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties.

Samen komen we op voor de belangen van kinderen in Nederland. 

Als de rechten van kinderen in Nederland worden geschonden is het onze taak om voor deze kinderen en hun rechten op te komen.

Meer weten? Kijk op de website van het Kinderrechtencollectief.

samen geven we kinderen superkracht

Al 100 jaar