veilige plek

Mockingbird

Een veilig thuis voor ieder kind

Ieder kind heeft recht op een veilig thuis om gelukkig in op te kunnen opgroeien. Helaas zijn er jaarlijks zo’n 23.000 kinderen in Nederland die in een pleeggezin verblijven, omdat ze (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Pleegouders zetten zich in voor deze kinderen door hen in hun gezin op te nemen. Vaak gaat dat goed, maar soms lopen de pleeggezinnen tegen problemen aan en is er ondersteuning nodig. Zij hebben behoefte aan praktische steun, scholing, contact met andere pleegouders en willen af en toe even kunnen bijtanken.  

In 2018 werden 28% van de pleegzorgplaatsingen voortijdig afgebroken. Een veelgenoemde reden hierbij is het gebrek aan ondersteuning.

"Als (alleenstaande) pleegouder kreeg ik de vraag of ook het broertje van mijn pleegkind bij ons kon komen wonen. Door Mockingbird kon ik daar met een gerust hart ‘Ja’ op zeggen. Omdat ik mij gesteund weet door de hubhome pleegouders en het netwerk van pleegouders eromheen."

- Pleegouder uit constellatie

Het Mockingbird model: Sterke pleeggezinnen door onderlinge steun  

In andere landen wordt al gewerkt met het Mockingbird model. Zes tot tien gezinnen worden aan elkaar gekoppeld via een ervaren kerngezin(hubhome). Ze vinden bij elkaar een luisterend oor, advies, praktische en mentale steun, herkenning en ook warmte en gezelligheid. Dat helpt hen om kinderen een fijne, stabiele plek binnen hun gezin te bieden. 

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP), het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) en Kennisbureau ter Meulen hebben wij het Mockingbird model in 2021 naar Nederland gehaald, waar onze partner Stichting Ondersteuning Pleeggezin het sindsdien met onze hulp verder heeft opgezet en uitgebouwd.  

Inmiddels draait de eerste Mockingbird constellatie ruim anderhalf jaar en zijn onlangs de eerste resultaten bekendgemaakt. De betrokken kinderen, ouders en professionals zijn daar heel enthousiast over, zó enthousiast dat er in 2024 in ieder geval nog 4 nieuwe constellaties zullen starten.  

"Ik kan praten over mijn ervaringen als pleegkind zonder dat ik hoef te vertellen waarom ik niet samenwoon met mijn biologische ouders."

- Pleegkind uit constellatie

interview

‘Alleen al het idee dat ik een beroep op je kan doen geeft mij al lucht’

Miranda Maas, een ervaren pleegouder die het eerste Mockingbird hubhome van Nederland leidt, vertelt samen met haar pleegdochter Maartje over hun ervaringen sinds de start in november 2022.

Maartje: "De herkenning is fijn, je hoeft niks uit te leggen."

samen geven we kinderen superkracht

Al 100 jaar