Nationale postcode loterij

Wilt u ook mee spelen met de Nationale Postcode Loterij? U steunt dan ons werk én het werk van 98 andere goede doelen. Uw geld is dus goed besteed en u maakt elke maand kans op kleine en grote prijzen. 

Sinds 2014 is Kinderpostzegels een van de vaste beneficiënten van de Nationale Postcode Loterij. Jaarlijks ontvangen we van hen een prachtig bedrag van 500.000 euro.

Bestemming bedrag Nationale Postcode Loterij

Met het geld dat we in 2014 ontvingen, konden we een start maken met het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK). In Nederland zijn jaarlijks minimaal 120.000 kinderen slachtoffer van mishandeling of seksueel misbruik. Professionals uit heel Nederland kunnen een beroep doen op het centrum bij het stellen van een juiste diagnose en het snel opstellen van een behandelplan. Het expertisecentrum is een samenwerking van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Prof. dr. Hugo Heymans is samen met de Stichting Chance for a Child initiatiefnemer: “Door de bestaande kennis en kunde over kindermishandeling te bundelen en in heel Nederland dag en nacht beschikbaar te stellen, helpen we die kinderen die het echt nodig hebben”. 

Over de Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen. Inmiddels spelen 2,8 miljoen Nederlanders mee met de loterij. Ze maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen. Tegelijkertijd steunen de deelnemers goede doelen, omdat de helft van de lotprijs bestemd is voor 99 vaste goede doelen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, natuurbescherming, milieu en sociale cohesie in Nederland. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen goede doelen hun belangrijke werk voortzetten en nieuwe projecten starten.

Sinds de oprichting van de Nationale Postcode Loterij is ruim 5 miljard euro aan mens en natuur gegeven. Sinds 2005 is de Postcode Loterij ook actief in het Verenigd Koninkrijk,  Zweden en Duitsland, waar de People’s Postcode Lottery, de Svenska PostkodLotteriet en de Deutsche Postcode Lotterie fondsen werven voor goede doelen. In Nederland werkt de Nationale Postcode Loterij samen met de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij binnen de Goede Doelen Loterijen. Novamedia/Postcode Loterijen is de op twee na grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld.

Meedoen aan de Nationale Postcode Loterij

Wilt u ook mee spelen met de Nationale Postcode Loterij? U steunt dan ons werk én het werk van 98 andere goede doelen. Uw geld is dus goed besteed en u maakt elke maand kans op kleine en grote prijzen. Interesse? 

Kijk op de website van de Nationale Postcode Loterij.

Wilt u ons liever op een andere manier steunen? Dat kan. Bekijk alle mogelijkheden