blij naar school

School's Cool

Voortijdig schoolverlaten voorkomen

In het School's Cool project wordt een persoonlijke mentor gezocht voor kinderen die vastlopen. De mentor (vrijwilliger) geeft extra aandacht en begeleiding. De individuele coaching motiveert en bevordert het zelfvertrouwen, waardoor de kans op betere leerresultaten toeneemt én de kans op voortijdig schoolverlaten afneemt. 

"Eerst vond ik het spannend, want ik wist niet wat ik kon verwachten. Maar Joop helpt me gewoon goed. We praten veel over school en mijn dag; dingen die ik leuk vind of irritant."

- Nick (14 jaar)

Individuele begeleiding en motivatie

De mentor spreekt regelmatig af met de leerling. Dan kijken ze samen naar de planning van het huiswerk, geeft de mentor tips om beter te leren, maar leert bijvoorbeeld ook om vragen te durven stellen. Het is fijn om iemand te hebben die je, naast je ouders, op weg helpt om goed mee te komen op school. 

Ouders ook betrekken

De mentor komt bij het kind thuis en is op de hoogte van de schoolsituatie. Hij betrekt ook de ouders en kan bijvoorbeeld met de school overleggen, als de ouders dat willen. De begeleiding van zowel het kind als de ouders zorgt voor betere onderwijskansen voor kwetsbare kinderen en dat is belangrijk, want ieder kind heeft recht op gelijke kansen.

Meer weten? Kijk op de website van onze partner Schoolscool.

samen geven we kinderen superkracht

Al 100 jaar