blij naar school

Thuisonderwijsmaatjes

Hulp bij schoolzaken

Kinderen die nieuw zijn in Nederland kunnen veel moeite hebben om mee te komen op school. Binnen ons huidige onderwijssysteem wordt nog niet altijd rekening gehouden met de uitdagingen waar deze groep mee te maken heeft. Hierdoor lopen ze risico op achterstand.

Thuisonderwijsmaatjes geven een extra steuntje in de rug. Het zijn ervaren Nederlanders die op afstand meehelpen. Ze kunnen ondersteuning bieden bij het huiswerk, helpen om het Nederlands te verbeteren of om een planning te maken. En heel belangrijk: samen met de ouders kijken of het wel goed gaat op school.

Meer weten? Kijk op de website van onze partner Thuisonderwijsmaatjes.

" De band met het maatje en mijn kind is heel goed. Ze sturen zelfs brieven naar elkaar zodat mijn kind het Nederlands kan oefenen."

- Yodit, moeder

samen geven we kinderen superkracht

Al 100 jaar