artikel uit Trouw

Kinderpostzegels en Valente

Kinderen zoveel mogelijk gewoon mee laten doen

Ieder kind heeft een veilige plek nodig. Een plek waar je jezelf kunt zijn, waar je tot rust komt en waar er mensen zijn die je steunen. Kinderpostzegels helpt kinderen die een veilige plek missen, bijvoorbeeld door ze te koppelen aan een maatje, of door projecten in de pleegzorg en noodopvang. Zodat ook zij weer kunnen meedoen. Die hulp geven we samen met onze partner Valente. 

Valente is de branchevereniging van participatie, begeleiding en veilige opvang. ‘Onze organisaties bieden maatschappelijke opvang, begeleid en beschermd wonen en vrouwenopvang. Aandacht voor kinderen is binnen Valente een overstijgend thema,’ vertelt Valente-directeur Esmé Wiegman. 

‘Kinderen komen mee met moeders in de vrouwenopvang en met ouders in de maatschappelijke opvang. Ze verdienen zelf aandacht, omdat ze veel hebben meegemaakt.’ 

Inzet voor kinderen

Sofie Vriends is sinds april directeur van Kinderpostzegels. ‘Iedereen kent Kinderpostzegels, het is een van de bekendste organisaties die zich inzet voor gelijke kansen voor kinderen. Mensen hebben er warme gevoelens bij, maar ze weten niet dat er een goed doel aan de achterkant zit, dat al 100 jaar zich inzet voor het welzijn van kinderen in kwetsbare situaties. In die 100 jaar zaten we steeds op de huid van de tijd en hielpen kinderen die het toen moeilijk hadden. We hebben aan de oorsprong gestaan van de Kindertelefoon, de Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief. Aan de achter kant zijn we een serieuze organisatie die heel veel voor kinderen van allerlei generaties heeft gedaan, maar vooral in stilte. 

'Afgelopen jaren zijn jaarlijks zo’n 125.000 kinderen langs de deuren gegaan om kinderpostzegels te verkopen.‘ Die kinderen hebben we dit jaar vraag gesteld: Met welke problemen hebben kinderen in Nederland te maken? En wat zouden we daaraan moeten doen,’ vertelt Vriends. ‘Daarin hebben ze duidelijk voor een aantal onderwerpen gekozen. Armoede stond op nummer 1. En op 2 kwam een veilig thuis. We vonden het opvallend dat ze dat zo duidelijk benoemden, en zagen dat dat de thema’s zijn die in het hier en nu pijn doen. Kinderen hebben een heel scherp inlevingsvermogen. Dat laten ze zien in hun keuze. Als de basis niet op orde is, willen kinderen dat er meteen actie komt.’ 

‘Zorgen dat de basisvoorzieningen zoals een veilige plek op orde zijn, is waar Kinderpostzegels en Valente elkaar vinden,’ benadrukt Wiegman. 'Als je deze groep kinderen op tijd in beeld hebt, hoop je dat je dingen als dakloosheid kunt voorkomen. Dat je ervoor zorgt dat gezinnen niet op straat worden gezet door uithuisplaatsingen. Hetzelfde geldt bij huiselijk geweld. Je wil vermijden dat het van kwaad naar erger gaat en kinderen met een van de ouders het huis moeten ontvluchten.’ 

Om het kind heen staan

Jaarlijks komen meer dan 5000 kinderen in de daklozen- of vrouwen opvang terecht. Daarbovenop zijn heel veel kinderen instabiel gehuisvest. ‘Ze dreigen dakloos te worden, maar hebben bijvoorbeeld onderdak gevonden bij familie of in een vakantiehuisje,’ stelt Wiegman. Vriends: ‘We proberen om het kind heen te staan, door een veilige pedagogische basis te bieden. Thuis, in de wijk, op school en met partners zoals Valente. Het gaat om meedoen." 

Wat we proberen is de ‘veerkracht’ van kinderen te versterken. Veerkracht gaat erom dat je kunt omgaan met moeilijke situaties. Daarvoor heb je een stevige basis nodig. Sociale, emotionele en oplossende vaardigheden kun je alleen maar aanboren als je voldoende steun hebt, en ruimte hebt om die te ontwikkelen. Dat kan alleen met voldoende warmte en steun om het kind heen. Kinderpostzegels probeert dat met programma’s en projecten te initiëren en te ondersteunen,’ licht Vriends toe. ‘Veerkracht is een kernbegrip,’ valt Wiegman bij. ‘Uiteindelijk heeft ieder mens dat nodig. 

Als kinderen samen met hun moeder in de vrouwenopvang terechtkomen, is de blik onmiddellijk naar buiten gericht.

Hoe kunnen kinderen zoveel mogelijk gewoon meedoen, zodat ze wel naar school gaan.

We zorgen voor een netwerk van mensen om hen heen die ze weer verder kunnen brengen. Zodat ze weer vertrouwen krijgen.’ Veerkracht is ook de naam van de methodiek voor begeleiding van kinderen die wordt gebruikt in de vrouwen- en maatschappelijke opvang, en door Kinderpostzegels is betaald. Een ander Valente-project dat met geld van Kinderpostzegels is ontwikkeld, is ‘Huisje, Boompje, Beestje’. ‘We hebben de buitenruimten van vrouwenopvang en maatschappelijke organisaties vergroend, zodat kinderen veilig buiten kunnen spelen en ontspannen. 

’Wiegman: We zijn blij met de steun van Kinderpostzegels. Met hun steun kun je net dat extra’s doen dat niet in de reguliere overheidsfinanciering zit. Waarom we ook zo blij zijn met Kinderpostzegels, is dat we kinderen die heftige dingen hebben meegemaakt aan de voorkant hulp kunnen bieden. We kijken hoe we de patronen die van generatie op generatie over gaan kunnen doorbreken.’ Vriends haakt hierop in: ‘Het geld gaat naar zware thema’s. Maar we doen het met een positieve insteek, waarbij je een generatie meegeeft dat je iets kunt doen voor je omgeving. Ik denk dat dat in deze tijd hartstikke belangrijk is.’ 

Dit artikel werd in december 2023 gepubliceerd in Trouw. 

samen geven we kinderen superkracht

Al 100 jaar