Vermogensfonds

Vermogensfondsen die ook kinderen helpen, kunnen gebruik maken van de deskundigheid en de netwerken van Stichting Kinderpostzegels Nederland om hun doelstellingen te realiseren.

Onze afdeling Projecten en Programma's heeft veel ervaring opgebouwd bij het beoordelen van aanvragen voor financiering. Die aanvragen worden na een eerste bewerking voorgelegd aan de commissies die bestaan uit deskundigen op het specifieke terrein. Stafmedewerkers adviseren de commissies en bewaken afwikkeling en verantwoording van de ondersteunde projecten.

Afspraken op maat met het Vermogensfonds

In het buitenland schakelt Kinderpostzegels bovendien altijd lokale adviseurs in die op de hoogte zijn van de situatie in het desbetreffende land en van de ontwikkelingen aldaar en die de projecten zelf kunnen bezoeken. Deze procedure waarborgt een gedegen beoordeling van de aanvragen en staat garant voor een effectieve besteding van uw geld. Kinderpostzegels maakt met vermogensfondsen afspraken op maat over de wijze van verantwoording en de tussentijdse contacten.

Ook kinderen helpen met uw Vermogensfonds?
Neem dan contact met ons op. 

Wilt u ons liever op een andere manier steunen? Dat kan. Bekijk alle mogelijkheden