veilige plek

Projecten voor vluchtelingenkinderen

Geloven in jezelf

Ieder kind verdient een veilige plek, maar voor veel kinderen in Nederland is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor kinderen die naar Nederland gevlucht zijn en nu leven in een asielzoekerscentrum. Zij hebben veel meegemaakt en daarom is stabiliteit, veiligheid en continuïteit juist zo belangrijk voor hen. Een asielzoekerscentrum is daarvoor niet de meest geschikte plek en daar opgroeien kan een serieuze bedreiging vormen voor hun psychosociale gezondheid. Kinderpostzegels steunt daarom projecten die extra aandacht geven aan deze kinderen. Met onze projecten bieden we ze, samen met onze partners, stabiliteit en een luisterend oor, en de mogelijkheid om via activiteiten en workshops weer even kind te kunnen zijn. Zodat zelfvertrouwen en veerkracht weer kunnen groeien en ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 

De Vrolijkheid: Activiteiten bieden afleiding en vergroten zelfvertrouwen 

Het is belangrijk om afleiding te hebben en om even gewoon kind te kunnen zijn - onbezorgd. Prikkeling van de creativiteit van kinderen draagt sterk bij aan een gezonde ontwikkeling. Met onze partner De Vrolijkheid zorgen we dat de jonge bewoners nieuwe ervaringen opdoen en hun talenten kunnen ontplooien. Samen met een bonte stoet vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders worden creatieve workshops in de centra gerealiseerd. Met dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst kunnen de kinderen zich uiten en ontwikkelen ze zelfvertrouwen. Dat vergroot hun veerkracht.

Samah: Informatie en contact met lotgenoten  

Elk jaar vluchten duizenden alleenstaande minderjarige jongeren naar Nederland. Deze jongeren hebben een traumatische tijd achter de rug en leven in de opvang met veel vragen en onzekerheid. "Hoe kom ik aan onderwijs", "wat gebeurt er met mij wanneer ik 18 word", "gaat mijn procedure wel goed?" Met onze partner SAMAH geven we deze jongeren een netwerk van lotgenoten en een plek waar ze terecht kunnen met al hun vragen. Door samen met ervaringsdeskundigen langs te gaan bij opvanglocaties voelen de jongeren zich gehoord en gesteund.

Vluchtelingenwerk: Wekelijks voorlichting en een luisterend oor

Het verblijf in een asielzoekerscentrum is vaak een onzekere en spannende tijd voor vluchtelingkinderen. Kennis over hun situatie zorgt voor zelfvertrouwen en een gevoel van controle. Samen met onze partner Vluchtelingenwerk bieden we deze kinderen wekelijks een plek waar ze kunnen ontspannen en plezier kunnen maken maar ook waar ze informatie krijgen over hun situatie en hun verhaal kwijt kunnen. Dit vermindert hun stress en vergroot hun veerkracht en zelfvertrouwen.

samen geven we kinderen superkracht

Al 100 jaar