Blij naar school

Onze projecten in West-Afrika

Meer kinderen naar school

In Senegal en Burkina Faso (West-Afrika) gaan veel kinderen niet of maar een paar jaar naar school.  Omdat de school te ver weg is, de voorzieningen op school gebrekkig zijn of omdat de ouders geen geld hebben voor schoolspullen. Daar doen wij wat aan.

We willen zoveel mogelijk kinderen naar school laten gaan, want een betere toekomst begint met goed onderwijs. Als kinderen niet naar school gaan, lopen ze later grotere kans op laagbetaald werk en hun kinderen ook.

Geldgebrek

Armoede is het grootste probleem. Er is niet genoeg geld om klaslokalen bij te bouwen voor het groeiend aantal kinderen en daardoor zijn de klassen overvol. Als je al naar school gaat, valt het niet mee om onder de slechte omstandigheden te leren en ook voor de onderwijzers is goed lesgeven een uitdaging. Armoede zorgt er soms ook voor dat kinderen hun ouders moeten helpen om geld te verdienen of om het huishouden te doen. In Burkina Faso vinden nog veel kindhuwelijken plaats waardoor meisjes al vroeg niet meer naar school gaan.  

Wat doen wij?

Kinderpostzegels werkt in Senegal en Burkina Faso al meer dan 20 jaar samen met lokale partners aan een betere toekomst voor kinderen. We willen zoveel mogelijk kinderen op school krijgen én ervoor zorgen dat ze zo lang mogelijk onderwijs volgen.  

We werken aan een kindvriendelijke en veilige schoolomgeving en gaan voor gelijke kansen voor jongens en meisjes. We betrekken iedereen uit de directe omgeving van het kind: de ouders, de leraren en mensen uit hun gemeenschap. In ons nieuwe programma ‘Met een vrij hoofd naar school’ trainen we leraren om te werken aan het vergroten van de veerkracht en het welzijn van de kinderen.

Jongerenclubs

Jongeren praten vaak makkelijker met leeftijdsgenoten dan met hun ouders en zullen hun problemen eerder met elkaar delen. In West-Afrika zetten we ons daarom altijd in voor jongerenclubs.

De jongeren komen bij elkaar op een vaste plek: een klaslokaal op school of een centrale plek in hun dorp of stad. Ze doen van alles: praten over trending topics en onderwerpen die hen raken, zoals bijvoorbeeld tienerzwangerschappen. Of ze organiseren sportieve activiteiten, of theaterworkshops. of Ze leren er over hun rechten en krijgen seksuele voorlichting,   

Taboes bespreken

Het is een belangrijke plek waar ze taboes kunnen bespreken en hun zorgen kunnen delen. Meestal signaleren de leden van deze jongerenclubs het als eerste als er spanningen thuis zijn, als er een gedwongen huwelijk dreigt of als iemand leerproblemen heeft.

De jongeren gaan ermee naar de leraar op school en die pakt het vervolgens op met de ouders en andere betrokkenen. Op deze manier komen problemen eerder aan de orde en kan er samen naar een oplossing worden gezocht.  

Wat doen wij?

We zetten met onze partners in West-Afrika jongerenclubs op en zorgen dat jongeren leren om hun eigen mening te vormen en voor hun rechten op te komen. Ze worden getraind om bijvoorbeeld stress te herkennen en problemen bespreekbaar te maken, maar ook in goed groepsleiderschap en hoe je een belangrijk onderwerp aankaart bij volwassenen om een doel te bereiken.

samen geven we kinderen superkracht

Al 100 jaar