Blij naar school

Onze projecten in Zuid-Azië

India: jongens én meisjes naar school

In India gaan nog lang niet alle kinderen naar school. Daardoor lopen ze kennis en vaardigheden mis die ze hard nodig hebben voor betere kansen in de toekomst. Dat willen wij veranderen.

In de oostelijke deelstaten Bihar, Odisha en Jharkhand leven de mensen voornamelijk van de landbouw. Veel volwassenen zijn niet of nauwelijks naar school geweest en kunnen niet lezen of schrijven. Daardoor zien ze het belang van onderwijs voor hun kinderen niet altijd. Werk is belangrijker: ze zijn arm en de kinderen moeten helpen om wat geld te verdienen. Meisjes worden vaak thuisgehouden om te helpen in het huishouden en lopen het risico om op jonge leeftijd uitgehuwelijkt te worden.  

Beter onderwijs hard nodig

De kwaliteit van het onderwijs is slecht. De gebouwen en voorzieningen zijn gebrekkig en er is een tekort aan (goede) onderwijzers en schoolmateriaal. Om te zorgen dat meer kinderen naar school kunnen en zo lang mogelijk goed onderwijs krijgen, moeten er dingen veranderen.

Wat doen wij?

Samen met onze partners zorgen we voor een veilige leeromgeving. We trainen leraren om beter les te geven, met meer begrip en aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Omdat kinderarbeid en kindhuwelijken vaak reden zijn om vroegtijdig school te verlaten, organiseren we bijeenkomsten voor leraren en ouders om ze bewust te maken van het belang van onderwijs.  

"Jullie hulp kwam op het juiste moment voor mij en de kinderen. Het hielp ons van een duistere toekomst naar een lichte, hoopvolle toekomst."

- Urukuli Dharua, moeder van Upama

Upama kan weer naar school

Upama’s leven veranderde dramatisch toen haar vader overleed. Ze bleef samen met haar moeder, 2 boertjes en 2 zusjes achter en ze hadden nauwelijks genoeg te eten. Naar school gingen ze ook steeds minder.

Totdat in 2017 onze lokale partner YCDA zich over dit gezin ontfermde. Samen met de dorpsbewoners keken ze waar behoefte aan was en zorgden ze voor voldoende eten, kleding, schoolgeld en schoolspullen voor de kinderen.  

De kinderen konden weer naar school en hun moeder kreeg hulp bij het regelen van zaken als een weduwe- uitkering en bij het opzetten van een kleine geitenhouderij. Daarmee kwam er weer genoeg geld binnen en konden de kinderen naar het vervolgonderwijs.

Inmiddels hebben de jongens werk gevonden en dragen ze hun steentje bij aan het gezinsinkomen. Ze kijken allemaal weer vol vertrouwen naar de toekomst.

samen geven we kinderen superkracht

Al 100 jaar