Kinderpostzegels bestaat 100 jaar

16 april 2024

Een eeuw inzet voor het versterken van veerkracht van kinderen

Kinderpostzegels bestaat 100 jaar. Sinds 1924 zet de goededoelenorganisatie - onder andere bekend van de
jaarlijkse kinderpostzegelactie - zich in voor kinderen die het moeilijk hebben. Kinderpostzegels trapt dit
jubileumjaar vandaag af met de bekendmaking van het thema: veerkracht. Honderdduizenden kinderen in Nederland
hebben te maken met armoede, eenzaamheid of problemen thuis en missen een goede basis om veerkrachtig te zijn.
Kinderpostzegels zet zich in voor deze kinderen en wil hen een veilige basis, steun en aandacht geven.

Prinses Beatrix tijdens de kinderpostzegelactie in 1948 en Koning Willem-Alexander met de zegels met de door hem gemaakte foto's in 2012

In 1924 legt een koninklijk besluit vast dat er postzegels uitgegeven mogen worden met een toeslag 'voor het misdeelde
kind'. Kinderpostzegels is een feit en de actie is inmiddels uitgegroeid tot Nederlands cultureel erfgoed. Veel Nederlanders
hebben mooie herinneringen aan het met klasgenoten langs de deuren gaan tijdens de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Elk
jaar doen ruim 3.000 scholen en 125.000 kinderen mee. Minder bekend is dat de stichting in 1979 zorgde voor de oprichting
van de Kindertelefoon en een basis legde voor de instelling van de Kinderombudsman in 2011. Door de jaren heen leverde
de samenwerking tussen Kinderpostzegels en PostNL bijzondere kinderpostzegels op, zoals die met de prinsessen Amalia,
Alexia en Ariane gefotografeerd door Koning Willem-Alexander en zegels ontworpen door bekende illustratoren als Dick
Bruna, Max Velthuijs en Fiep Westendorp.

Kinderpostzegels door de jaren heen

Hulp nog altijd hard nodig

Ook nu is het werk van Kinderpostzegels helaas nog altijd hard nodig. Sofie Vriends, directeur-bestuurder van
Kinderpostzegels vertelt: "Op dit moment leven ruim 230.000 kinderen in Nederland onder de armoedegrens. 1 op de 4
kinderen heeft een ouder met een verslaving of psychische problemen, en 1 op de 8 kinderen krijgt jeugdhulp. Voor deze
kinderen is het ontzettend belangrijk om steun te krijgen in hun omgeving en om vaardigheden te leren die hen helpen om te
kunnen gaan met moeilijke situaties. Wij zetten ons met hart en ziel voor hen in, nu en in de toekomst."

Kinderpostzegels helpt kinderen door projecten te steunen als Villa Pinedo, een community voor kinderen van gescheiden
ouders, en Triple Threat dat in achterstandswijken jongeren inzet als rolmodellen en een community
creëert. Kinderpostzegels heeft ook verschillende eigen projecten, zoals De Kinderportemonnee: een speciaal fonds
waarvoor kinderen zelf een bestemming mogen kiezen, en Kamer voor een Kind een initiatief dat er met financiële en
praktische hulp voor zorgt dat kinderen in pleeggezinnen een eigen kamer krijgen.

Veerkracht als superkracht

Het jubileumjaar van Kinderpostzegels staat in het teken van het thema veerkracht. Veerkracht is volgens de stichting een
superkracht die je kan inzetten in moeilijke situaties. Een veilige basis hebben en liefdevolle aandacht krijgen helpen hierbij
en zorgen dat kinderen steviger in hun schoenen staan. Kinderpostzegels zet zich samen met projectpartners in om
structurele ondersteuning te geven voor het vergroten van de veerkracht van kinderen die het moeilijk hebben. Ook biedt
Kinderpostzegels tools aan scholen om hiermee aan de slag te gaan in de klas. Tijdens het jubileumjaar zijn er verschillende
extra activiteiten rond het thema veerkracht.

Bron cijfers: CBS, Trimbos Instituut en Defence for Children.

samen geven we kinderen superkracht

Al 100 jaar