superkracht
100 jaar
superkracht
100 jaar
superkracht
100 jaar
superkracht
100 jaar
superkracht
100 jaar

Onze geschiedenis in vogelvlucht

Al 100 jaar versterkt Kinderpostzegels de veerkracht van kinderen. We kijken terug op een geweldige geschiedenis, met bijzondere hoogtepunten. Wist je bijvoorbeeld dat we aan de wieg stonden van De Kindertelefoon? En dat de kinderpostzegelactie officieel is opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed? Ontdek hier onze geschiedenis én onze plannen voor de toekomst.

Start

1924

Uitgifte eerste kinderpostzegels

In een koninklijk besluit wordt vastgelegd dat in Nederland postzegels uitgegeven mogen worden met een toeslag ‘voor het misdeelde kind’. Vrijwilligers verkopen in dat jaar de eerste kinderpostzegels. De opbrengst is 51.000 gulden (23.143 euro). Het geld gaat naar honderden instellingen voor voogdijkinderen.

1948

Kinderen verkopen kinderpostzegels

Schoolmeester Verheul uit Waarder heeft een idee: hij laat de kinderen uit zijn klas langs de deuren gaan met kinderpostzegels. Educatief, vindt hij, want zo leren de kinderen om mensen te benaderen, het verhaal te vertellenen in die tijd ook nog contant af te rekenen en de bestelde producten langs te brengen. Zijn idee blijkt een groot succes. Een jaar later start de landelijke kinderpostzegelactie zoals die er nu nog steeds is: voor kinderen, door kinderen.

Jaren 70

Katalysator kinderopvang

Kinderpostzegels zwengelt de discussie aan over kwalitatieve kinderopvang en de keerzijde van ‘alleen moederen’. Dat blijkt de katalysator te zijn voor de opzet van grootschalige (gefinancierde) kinderopvang. Ook financiert Kinderpostzegels in die tijd lokale kinderopvanglocaties. 

1979

‘Hallo, met de Kindertelefoon’

Kinderpostzegels financiert en ondersteunt de opzet van de Kindertelefoon. Het eerste telefoonnummer wordt geopend in Amsterdam, al snel volgen er twintig andere plaatsen. In 1983 neemt de overheid het stokje over. Kinderpostzegels blijft nog tot 1990 betrokken bij de invulling van de hulp aan kinderen.

1995

Op de bres voor kinderrechten

Kinderpostzegels sluit zich aan bij het Kinderrechtencollectief. Daarin werken zes organisaties samen: Defence for Children, de Nationale Jeugdraad, UNICEF Nederland, Save the Children, Terre des Hommes en Kinderpostzegels. Het Kinderrechtencollectief geeft voorlichting over kinderrechten, adviseert de Nederlandse regering en rapporteert aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties.

1999

Veerkracht voor gevluchte kinderen

Kinderpostzegels zet zich, samen met andere organisaties, in om de veerkracht van kinderen in asielzoekerscentra (AZC's) te versterken. Onder meer door ervoor te zorgen dat gevluchte kinderen een fijne plek hebben, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen.

2000

Programma’s in het buitenland

Kinderpostzegels gaat zich inzetten voor de ontwikkelkansen van kinderen verder weg. Bijvoorbeeld met programma’s tegen kinderarbeid, zoals Stop Kinderarbeid en Child Labour Free Zones (nu: Work: No Child’s Business). Her Choice is een programma tegen kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis. Verder zet Kinderpostzegels zich in voor toegang tot onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden.

2011

Kinderombudsman

Kinderpostzegels legt met ruim tien jaar onderzoek en voorbereidend werk het fundament voor de instelling van de Kinderombudsman door de overheid. De Kinderombudsman komt op voor de rechten en belangen van kinderen.

2017

Immaterieel Cultureel Erfgoed

Op 30 september 2017 wordt de kinderpostzegelactie opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Immaterieel erfgoed zijn tradities waarmee de samenleving zich identificeert. Een prachtige erkenning!

2018

Wetswijziging pleegzorg en steun voor pleeggezinnen

Kinderpostzegels maakt zich hard voor verlengde pleegzorg, zodat pleegkinderen tussen de 18 en 21 jaar niet ineens op straat kunnen komen te staan. In 2016 wordt dit in een wetswijziging geregeld. Drie jaar later haalt Kinderpostzegels samen met een aantal partners het Mockingbird-model naar Nederland. Dat model houdt in dat pleeggezinnen ondersteuning krijgen binnen een netwerk, om te voorkomen dat zij (vroegtijdig) stoppen met het opvangen van pleegkinderen. In het buitenland al een bewezen succesvolle aanpak.

2020

Gelijke kansen voor kinderen

Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Steeds meer kinderen groeien op in gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen. Samen met haar partners zorgt Kinderpostzegels ervoor dat deze kinderen gelijke ontwikkelingskansen krijgen. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan schoolspullen en toegang tot sport en spel.

2023

Kinderportemonnee

Kinderpostzegels lanceert de Kinderportemonnee, een speciaal fonds waarvoor kinderen zelf een bestemming mogen kiezen. Met dit unieke initiatief denken kinderen niet alleen mee, maar beslissen ze ook concreet welke kinderen (extra) hulp krijgen van Kinderpostzegels.

2024

Kinderpostzegels 100 jaar

Kinderpostzegels bestaat 100 jaar. Terwijl we terugkijken op een geweldige geschiedenis komen we volop in actie voor kinderen van vandaag en morgen. Want dat is nog steeds hard nodig. Heel veel kinderen staan met 10-0 achter in het leven en missen daardoor iets essentieels: een goede basis om veerkrachtig te zijn. Ons doel voor de toekomst is dan ook duidelijk: we willen de veerkracht van deze kinderen versterken. Samen met kinderen, scholen, ouders, bedrijven, projectpartners en vele anderen. Samen geven we kinderen superkracht!