Een veilige plek voor alle kinderen

Ieder kind heeft een veilige plek nodig. Een plek waar je jezelf kunt zijn, waar je tot rust komt en waar er mensen zijn bij wie je terechtkunt. Want alleen vanuit die stevige basis kun je jezelf ontwikkelen.  

Helaas zijn er heel veel kinderen die geen veilige plek hebben. Dat kan komen doordat er ernstige problemen zijn in het gezin, waardoor ‘thuis’ geen fijne plek meer is voor het kind. Of doordat een kind te maken krijgt met jeugdhulp, pleegzorg of noodopvang.  

Kinderen die een veilige plek missen, ervaren grote onrust en onzekerheid in hun leven. Ze kunnen het gevoel krijgen dat ze er helemaal alleen voor staan. En dat werkt door in alles. In het leven van deze kinderen ontbreekt een goede basis om veerkrachtig te zijn. Terwijl geen kind zonder kan – op school, thuis, overal! Want veerkracht is als een superkracht in je hoofd en je hart die je helpt in moeilijke situaties.  

Kinderpostzegels laat deze kinderen niet in de steek. We helpen ze bijvoorbeeld met begeleiding in hun pleeggezin of met een veilige plek in de nood- of asielopvang. Zo versterken we de veerkracht van kinderen, samen met jou. En dat al 100 jaar! Samen geven we kinderen superkracht.  

‘Alleen al het idee dat ik een beroep op je kan doen geeft mij al lucht’

- Pleegouder Mockingbirdprogramma

Nederland in cijfers

230.000 kinderen in Nederland groeien op onder de armoedegrens

1 op de 4 kinderen heeft een ouder met een verslaving of psychische problemen

1 op de 8 kinderen krijgt jeugdhulp

Bron cijfers: CPB, CBS en Trimbos Instituut 

Projecten in de spotlights

Een stabiel thuis voor pleegkinderen

In Nederland verblijven jaarlijks zo’n 23.000 kinderen in een pleeggezin omdat ze (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Helaas is er een tekort aan pleeggezinnen én stoppen veel pleegouders voortijdig, waardoor kinderen keer op keer worden doorgeplaatst.

Om dit te voorkomen haalden wij in 2021 Mockingbird naar Nederland.

Een plek waar je je even kunt terugtrekken

Het is belangijk voor kinderen in een pleeggezin om een eigen kamer te hebben. Een plek waar ze zich kunnen terugtrekken en wat privacy hebben. Maar niet elk pleeggezin heeft genoeg kamers.Om meer kinderen een thuis te bieden, is er soms een verbouwing nodig bij het pleeggezin.

Samen met onze partner Ondersteuning Pleeggezin helpt Kinderpostzegels pleegouders hierbij. 

Dans en sport bijtraumaverwerking

In Nederland wonen helaas veel getraumatiseerde meisjes in geheime opvanglocaties. Deze meisjes hebben bijvoorbeeld te maken gekregen met huiselijk geweld, loverboys of mensenhandel. De isolatie van zo'n opvanglocatie biedt veiligheid maar helpt niet voor het trauma.

Samen met onze partner Move Forward bieden we deze meisjes dans en sport als onderdeel van hun traumaverwerking.

Samen sterk

Onze projectpartners

Kinderpostzegels versterkt al 100 jaar de veerkracht van kinderen. Onze projectpartners zijn daarbij onmisbaar. Samen met hen zorgen we ervoor dat kinderen een stevig vangnet hebben. Een veilige plek. Dankzij onze projectpartners kunnen we ieder kind precies geven wat het nodig heeft.

Samen met deze projectpartners zorgen we voor een veilige plek voor ieder kind: 

samen geven we kinderen superkracht

Al 100 jaar