Alle kinderen blij naar school

Ieder kind moet blij naar school kunnen gaan. Met een vrij hoofd zodat je aan leren kunt toekomen. En met sport, spel en schoolspullen zodat je kunt meedoen met leeftijdgenoten. 

Helaas zijn er heel veel kinderen die niet blij naar school kunnen. Bijvoorbeeld doordat er in het gezin geen geld is voor de spullen die daarvoor nodig zijn. Ook kunnen ernstige problemen thuis de oorzaak ervan zijn dat een kind rondloopt met veel te grote zorgen en daardoor op school niet uit de verf komt. 

Kinderen die niet blij naar school kunnen, lopen het risico dat ze vastlopen op school en niet onbezorgd kunnen meedoen met leeftijdgenoten. In het leven van deze kinderen ontbreekt een goede basis om veerkrachtig te zijn. Terwijl geen kind zonder kan – op school, thuis, overal! Want veerkracht is als een superkracht in je hoofd en je hart die je helpt in moeilijke situaties.  

Kinderpostzegels laat deze kinderen niet in de steek. We helpen ze bijvoorbeeld met begeleiding of met schoolspullen. Een stevige rugzak die je elke dag kunt gebruiken. Gymkleding die heel is en sportschoenen die passen. Zo versterken we de veerkracht van kinderen, samen met jou. En dat al 100 jaar! Samen geven we kinderen superkracht.  

“Een alleenstaande moeder kon de zwemlessen voor haar drie kinderen niet betalen. De school en flat waarin dit gezin woont staat vlak langs het water. Met financiële hulp konden deze kinderen leren zwemmen.” 

- Leerkracht basisschool

Nederland in cijfers

230.000 kinderen in Nederland groeien op onder de armoedegrens

1 op de 4 kinderen heeft een ouder met een verslaving of psychische problemen

1 op de 8 kinderen krijgt jeugdhulp

Bron cijfers: CPB, CBS en Trimbos Instituut 

Projecten in de spotlights

voortijdig schoolverlaten voorkomen

Niet alle kinderen krijgen thuis (genoeg) ondersteuning om goed mee te komen op school. De situatie thuis kan invloed hebben op de schoolresultaten. Sommige kinderen lopen daardoor meer risico om voortijdig school te verlaten, met gevolgen voor de rest van hun leven.

Samen met onze partner School's cool zijn wij er voor deze kinderen.

meedoen op school

Kinderen uit arme gezinnen hebben minder mogelijkheden dan kinderen uit rijkere gezinnen. Ze hebben minder ontspanningsmogelijkheden, minder ontwikkelmogelijkheden, en minder voorzieningen thuis. Financiële problemen en zorgen thuis leiden bij kinderen tot stress en lagere schoolprestaties. Het gevolg hiervan is toenemende kansenongelijkheid.

Samen met het Jeugdeducatiefonds zorgen we dat ook deze kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen.

een maatje voorextra aandacht

Kinderen die nieuw zijn in Nederland kunnen veel moeite hebben om mee te komen op school. Binnen ons huidige onderwijssysteem wordt nog niet altijd rekening gehouden met de uitdagingen waar deze groep mee te maken heeft. Hierdoor lopen ze risico op achterstand.

Samen met onze partner Thuisonderwijsmaatjes zorgen we dat deze kinderen gekoppeld worden aan een maatje.

Samen sterk

Onze projectpartners

Kinderpostzegels versterkt al 100 jaar de veerkracht van kinderen. Onze projectpartners zijn daarbij onmisbaar. Samen met hen zorgen we ervoor dat kinderen een stevig vangnet hebben. We helpen kinderen sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze steviger in hun schoenen staan. Dankzij onze projectpartners kunnen we ieder kind precies geven wat het nodig heeft.

samen geven we kinderen superkracht

Al 100 jaar