Liefdevolle aandacht voor alle kinderen

Ieder kind heeft liefdevolle aandacht nodig. Iemand die jou ziet en hoort. Iemand met wie je kunt praten en leuke dingen doen. Iemand bij wie je steun en support krijgt. 

Helaas zijn er heel veel kinderen die niemand hebben bij wie ze terechtkunnen. Bijvoorbeeld als er geldzorgen in het gezin zijn waardoor de ouders worden opgeslokt. Of als een van de ouders een verslaving of psychische problemen heeft, waardoor die er niet kan zijn voor het kind.  

Kinderen die liefdevolle aandacht missen, raken steeds verder in een isolement. Ze lopen rond met veel te grote zorgen en hun wereld wordt kleiner en kleiner. In het leven van deze kinderen ontbreekt een goede basis om veerkrachtig te zijn. Terwijl geen kind zonder kan – op school, thuis, overal! Want veerkracht is als een superkracht in je hoofd en je hart die je helpt in moeilijke situaties.  

Kinderpostzegels laat deze kinderen niet in de steek. We helpen ze bijvoorbeeld met een maatje die steun en begeleiding geeft, of met een training die het kind steviger in z’n schoenen zet. Zo versterken we de veerkracht van kinderen, samen met jou. En dat al 100 jaar! Samen geven we kinderen superkracht.  

‘Een leerdoel voor Curt was om mensen meer te vertrouwen, dat heeft met zijn verleden te maken. Ik denk dat hij daar behoorlijk wat stappen in heeft gezet!’

- Pleegvader Curt

Nederland in cijfers

230.000 kinderen in Nederland groeien op onder de armoedegrens

1 op de 4 kinderen heeft een ouder met een verslaving of psychische problemen

1 op de 8 kinderen krijgt jeugdhulp

Bron cijfers: CPB, CBS en Trimbos Instituut 

Projecten in de spotlights

Vol zelfvertrouwen naar school

Soms loopt het, om welke reden dan ook, niet lekker op school en komt er bij een kind niet uit wat erin zit. Dat kan leiden tot weinig zelfvertrouwen en gebrek aan motivatie. Dan is school helemaal niet leuk. Dat willen we veranderen!

Samen met onze partner Playing for Success bieden we deze kinderen de kans om een flinke dosis zelfvertrouwen op te bouwen.

Het goede voorbeeld geven

In sommige wijken groeien veel kinderen op met een gebrek aan aandacht, geld, perspectief of zelfs liefde. Doordat zij zich vaak onbegrepen, ongehoord en gefrustreerd voelen, zetten ze zich af tegen de maatschappij en worden alle opgelegde, negatieve labels bevestigd.

Met hulp van coaches en inzet van de kinderen zelf helpen we ze samen met onze partner Triple ThreaT vooruit. Zodat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen en hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten.”

een maatje voorextra aandacht

Soms krijgen kinderen thuis niet de aandacht die ze nodig hebben. Dat kan komen door bijvoorbeeld een zieke ouder of een nare scheiding. Gebrek aan aandacht maakt ze kwetsbaar en daardoor kunnen ze in de problemen komen.  

Samen met onze partner Vitalismaatjes zorgen we dat deze kinderen een maatje krijgen dat ze extra steun en aandacht geeft.

Samen sterk

Onze projectpartners

Kinderpostzegels versterkt al 100 jaar de veerkracht van kinderen. Onze projectpartners zijn daarbij onmisbaar. Samen met hen zorgen we ervoor dat kinderen een stevig vangnet hebben. Steun uit de omgeving krijgen. Dankzij onze projectpartners kunnen we ieder kind precies geven wat het nodig heeft.

Samen met deze projectpartners zorgen we voor liefdevolle aandacht voor ieder kind: 

samen geven we kinderen superkracht

Al 100 jaar